Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Krupier

Kod: 421202
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Krupier większość gier prowadzi stojąc przy stole, w tym zawodzie przydatna jest więc dobra kondycja fizyczna. Osoba, który nosi okulary, powinna mieć je doskonale dobrane przez okulistę,tak bynie odczuwała zmęczenia wzroku.

Osoby niepełnosprawne nie sązatrudniane jako krupierzy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę