Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Krupier

Kod: 421202
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Do uprawiania zawodu krupiera przygotowują kursy,organizowane przez kasyna gry, w miarę ichzapotrzebowania na nowych pracowników. O przyjęciu na kurs decyduje test, badający spostrzegawczość i umiejętnościszybkiego wykonywania obliczeń w pamięci oraz rozmowa kwalifikacyjna. Na kurs przyjmuje się osoby mające co najmniej wykształcenie średnie (matura) i w zasadziedo trzydziestego roku życia. Konieczna jest również dobra znajomość języka angielskiego ewentualnie francuskiego. Kurs trwa6 - 10 tygodni i jest bezpłatny. W czasie jego trwania osoba szkolonanie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Po ukończeniu kursukasyna zatrudniają takie osoby najpierw jako praktykantów (praktykujących dealerów-training dealer).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę