Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kasjer bankowy

Kod: 421103
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Kasjer jest odpowiedzialny za przyjęcie od klientów zapłaty za zakupiony towar lub usługę, przyjęcie wpłaty lub wypłacenie gotówki. Obsługuje kasy i komputery, które wspomagają jego pracę. Na tym stanowisku niezbędna jest umiejętność obsługi kasy lub znajomość specjalistycznych programów komputerowych. Kasjer niekiedy udziela informacji przez telefon oraz obsługuje inne urządzenia biurowe. Musi mieć orientację w sprzedawanych przez daną instytucję produktach, ponieważ niekiedy doradza klientowi . Obsługa klientów wymaga bardzo dużych umiejętności komunikacyjnych, wysokiej kultury osobistej i cierpliwości. Niezbędna jest także duża odporność na stres i zdolność do pracy w szybkim tempie. Praca kasjera jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ operuje on pieniędzmi klientów i w związku z tym w wielu przypadkach ponosi odpowiedzialność finansową.

Najczęściej spotykanym miejscem pracy kasjera jest supermarket lub sklep samoobsługowy. W tym przypadku jego praca jest usprawniona poprzez specjalne kasy oraz urządzenia do odczytywania kodów kreskowych umieszczonych na produktach. Kasjer bankowy musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu bankowości oraz umiejętność dokonywania różnych operacji finansowych. Każdy kasjer, a szczególnie bankowy musi umieć szybko i bezbłędnie liczyć banknoty i rozpoznawać fałszywe. Niekiedy ma do swej dyspozycji maszyny liczące oraz urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów. Kasjer lotniczy oprócz obowiązków ogólnych charakterystycznych dla tego zawodu udziela informacji i doradza klientom w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Często rozmowy te odbywają się telefonicznie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę