Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent usług pocztowych

Kod: 421101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Pracę tę mogą podjąć osoby znajdujące się w zróżnicowanym przedziale wiekowym.Niemniej najchętniej zatrudniani są ludzie młodzi, zaraz po szkole.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę