Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent usług pocztowych

Kod: 421101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości zatrudnienia

Zawód asystenta pocztowego kojarzy się jednoznacznie z „Poczta Polska" S.A. W chwili obecnej, jest to jedyna możliwość uzyskania pracy w tym zawodzie. Zawód asystenta pocztowego jest dość często spotykany. Liczba tych pracowników jest proporcjonalna do liczby urzędów pocztowych, których jest co najmniej kilka tysięcy. W najbliższym czasie nie należy spodziewać się istotnego wzrostu zatrudnienia, bardziej prawdopodobna jest raczej stabilizacja liczby zatrudnionych. Nowe miejsca pracy w tym zawodzie powstają najczęściej w małych oddziałach otwieranych w supermarketach.

Obecnie jest więcej chętnych do podjęcia pracy niż wolnych etatów. Stosunkowo najtrudniej o pracę w tym zawodzie w województwach, w których notuje się najwyższą stopę bezrobocia. Są to w szczególności województwa: pomorskie, zachodnio-pomorskie, podlaskie. Z drugiej strony najłatwiej o zatrudnienie w województwach najbardziej uprzemysłowionych i wielkomiejskich, charakteryzujących się najniższą stopą bezrobocia np.: mazowieckie, wielkopolskie, śląskie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę