Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent usług pocztowych

Kod: 421101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Zakres czynności wykonywanych przez asystenta pocztowego jest dość zróżnicowany - wymaga to zatem podzielności uwagi, łatwości przerzucania się z jednej czynności na drugą. Jest to szczególnie istotna umiejętność w wypadku pracy w okienku kasowego. W pracy asystent musi dokonywać licznych manipulacji różnymi drobnymi przedmiotami, takimi jak pieniądze, znaczki, blankiety, co wymaga odpowiednio dużej zręczności palców. Niezbędna jest także umiejętność pracy w warunkach monotonnych, gdyż czynności wykonywane przez asystentów są powtarzane wielokrotnie w ciągu dnia pracy, co wymaga od nich wytrwałości i cierpliwości.

Ze względu na możliwość pojawienia się fałszywych pieniędzy lub znaczków pocztowych trzeba w tym zawodzie mieć dobry wzrok i charakteryzować się spostrzegawczością. Pożądane są również uzdolnienia rachunkowe np. w wypadku przeliczania przyjętych przesyłek, przeliczania pieniędzy lub kontrolowania sum różnych rachunków. Nie mniej ważna jest dokładność w pracy, zwłaszcza, że praca ta wymaga ścisłego trzymania się określonych procedur (np. wypłacanie kwot pieniężnych musi być poprzedzone sprawdzeniem tożsamości osoby pobierającej, a następnie wypłata powinna być odpowiednio zarejestrowana). Brak odpowiedniej staranności może być bowiem źródłem odpowiedzialności finansowej pracownika.

Ze względu na ściśle nadzorowaną pracę asystent pocztowy winien posiadać umiejętność podporządkowania się narzuconym regułom zachowania lub ścisłym instrukcjom.

Istotną umiejętnością jest też łatwość komunikowania się z ludźmi umiejętność porozumiewania się z ludźmi (zwłaszcza, gdy klienci zwracają się z prośbą o informację lub radę). W okresie spiętrzenia płatności i wydłużonych kolejek w urzędach pocztowych asystenci powinni wykazać się umiejętnością pracy w szybkim tempie i odpornością emocjonalną.

Podjęciu pracy w tym zawodzie sprzyjają zainteresowania urzędnicze, przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu matematyki, poprawnej polszczyzny, psychologii.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę