Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent usług pocztowych

Kod: 421101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

W zawodzie tym istnieją ograniczone możliwości awansu pionowego w hierarchii organizacyjnej przedsiębiorstwa. Doświadczeni asystenci pocztowi, mający wyższe wykształcenie coraz częściej awansowani są na stanowiska kierownicze. Natomiast możliwość awansu poziomego, polegająca na uzyskaniu wyższych kategorii zaszeregowania, a więc wyższych płac, istnieje wśród osób o dłuższym stażu pracy lub osiągającym lepsze wyniki w pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę