Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent usług pocztowych

Kod: 421101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca w tym zawodzie jest pracą lekką. Wyjątkiem jest praca na stanowisku przyjmowania paczek, którą zalicza się do prac średnio ciężkich, (występują takie czynności jak podnoszenie i przenoszenie paczek).

Największe znaczenie w tym zawodzie ma duża sprawność narządu wzroku, szczególnie istotnaw wypadku pracy w okienku kasowym (wpłaty i wypłaty kwot pieniężnych). Ponadto przydatna jest duża sprawność narządu słuchu.Ważna jest również dobra kondycja fizyczna, zwłaszcza w przypadku osób zajmujących się paczkami.

Nie mogą być zatrudnione osoby ze schorzeniami psychicznymi iwadami słuchu i wadami wzroku nie poddającymi się korekcji oraz z wadami wymowy.

Osoby niepełnosprawne, z dysfunkcją kończyn dolnych i poruszające się na wózkach inwalidzkich, mogą być zatrudnione w okienku kasowym i okienku przyjmowania listów. W praktyce jednak w większości urzędów pocztowych na razie nie ma takich możliwości, głównie z powodu wąskich przejść między stanowiskami.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę