Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent usług pocztowych

Kod: 421101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Asystent pracuje w urzędach pocztowych, w salach, w których obsługiwani są klienci. Czynnikiem uciążliwym, przeszkadzającym w pracy jest zwiększony poziom hałasu, wynikający z obecności licznych klientóworaz pracującego sprzętu biurowego. Charakterystycznym dla materialnego środowiska pracy jest również zmienna temperatura powietrza oraz intensywne oświetlenie sali. W małych oddziałach uciążliwymi czynnikami występującymi na stanowisku pracy są między innymi ograniczone, wąskie przestrzenie, dojścia i przejścia. W związku z występującymi warunkami pracy asystent pocztowy narażony jest na uszkodzenie słuchu, narządu ruchu, nerwice i depresje.

warunki społeczne

Praca w tym zawodzie ma charakter indywidualny. Każdy asystent wykonuje swe czynności samodzielnie, niezależnie od pracy innych pracowników. Jego praca polega na świadczeniu usług bezpośrednio na rzecz klientów, zatem kontakty z ludźmi są bardzo intensywne i niezbędne. W pracy tej występuje ryzyko powstawania konfliktów np. na tle negatywnej oceny przez klienta poziomu obsługi.

warunki organizacyjne

Praca trwa 8 godzin dziennie i wykonywana jest w trybie zmianowym, najczęściej na dwie zmiany, poranną i popołudniową. Pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy i święta zależy od zapotrzebowania na usługi pocztowe i z reguły ma miejsce w dużych oddziałach. Należy zaznaczyć, że coraz więcej małych oddziałów pocztowych powstaje na terenach supermarketów. Ich czas pracy odpowiada godzinom pracy sklepu. Praca asystenta pocztowego jest pracą rutynową, ściśle nadzorowaną. Pracownik musi postępować według ściśle określonych procedur (sposobów) działania, a efekty jego pracy podlegają kontroli już w trakcie jej wykonywania.

Asystent pocztowy odpowiada finansowo za dokonywane przez siebie wypłaty i przyjmowane wpłaty pieniędzy oraz rozliczenie sprzedanych znaczków pocztowych, kart pocztowych itp. Ponadto odpowiada za dobre imię firmy, gdyż klient właśnie poprzez pracę asystenta pocztowego kształtuje swoje wyobrażenie o funkcjonowaniu poczty.

Obecnie asystent pocztowy nie podlega służbie mundurowej, jednak zobowiązany jest pracować w stroju reprezentacyjnym, firmowym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę