Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent usług pocztowych

Kod: 421101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Warunkiem przyjęcia do pracy jest wykształcenie średnie. Coraz częściej jednak na to stanowisko zatrudniane są osoby z wyższym wykształceniem, a osoby już pracujące zobowiązywane są do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zatrudniani sązarówno absolwenci szkół średnich zawodowych o kierunkach telekomunikacyjnych jak również liceum ogólnokształcącego, a także osoby kończące wyższe uczelnie.Zatrudnienie na konkretnym stanowisku pracy jest poprzedzone ukończeniem wewnątrzzakładowego kursu asystentów. Ponadto kandydaci muszą uzyskać pozytywny wynik testów psychologicznych. W celu zapewnienia sprawnej i kulturalnej pracy asystenci pocztowi szkoleni są w zakresie "sztuki obsługi klienta". Zwiększone zadania z tytułu rozszerzonych usług finansowych powodują konieczność zdobywania wiedzy z zakresu bankowości, finansów np.: kurs - "kasjer walutowy" czy licencja agenta ubezpieczeniowego. Praca przy komputerze wymaga od nich znajomości obsługi sprzętu komputerowego, z którą zapoznają się podczas kursów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę