Doradca 2000 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent operatora obrazu

Kod: 352102
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Asystent pomaga operatorowi kamery w technicznym przygotowaniuplanu filmowego dozdjęć,pomaga w czasie filmowania(np. prowadzi ostrość), zajmuje się różnymi czynnościami organizacyjnymi, czasamizastępuje także operatora.

W fazieprac koncepcyjnychasystent często dokumentujewytypowanemiejscakręcenia zdjęć (sprawdza warunki oświetlenia, różne możliwości ustawienia kamery itp.) oraz bierzeudział w pisaniu scenopisu (którego głównymi autoramisą reżyser i operatororaz realizator TV). Na podstawie scenopisu iwskazówek operatorasporządza wykaz niezbędnego sprzętu i następnie dba o jego skompletowanie.

Asystent odpowiada zaprzygotowanie planu zdjęciowegowedług życzeń operatora -np. nadzoruje ułożenie szyn, po których przesuwany jest wózek z kamerą czyustawieniepodnośnikakamery dozdjęć zwysokości (tzw. kranu). Przed każdym ujęciem ustawia w przewidzianym miejscu i wypoziomowuje statyw, montuje kamerę,zmienia obiektywy, zakłada filtry, osłony, siatkiitp. Dba również o stan techniczny sprzętu, np.odkurzaakcesoriaoptyczne. Asystentustawia ostrość kamery i potemw trakciekręcenia zdjęć przez operatora lub członka ekipy operatorskiej(operatora kamery,tzw. szwenkiera)stoi obok kamery iczuwa nadostrością - odpowiednio reguluje obiektyw. To zadanie charakterystyczne jest przede wszystkim wtedy, gdyużywana jest kamera filmowa (rejestrująca zdjęcia na materiale światłoczułym). Istotnym jego zadaniem jest opieka nad materiałem filmowym,przygotowuje niezbędną wdniuzdjęciowym ilość taśmy, zmienia (taśma magnetyczna) lub przeładowuje (taśma światłoczuła) kasety, opisuje nakręcony materiał.Odpowiada za utrwalenie informacji koniecznych do właściwej obróbki taśmy-po założeniu nowej kasetydo kamery wykonuje ujęcie techniczne, umożliwiające potem standaryzację nakręconego materiału.

Asystentprowadzi i podtrzymujekręcącegozdjęcia „ z ręki” szwenkiera luboperatora obrazu, czuwa nad jazdą wózka zkręcącym operatorem, doświetlaujęcia lampami ręcznymi.

Operator może również powierzyć musamodzielneustawienie oświetlenia,ruchu kameryiwykonania zdjęćniektórych ujęć.

Rolę asystenta operatora można krótko scharakteryzować jako terminatora, którypomagając mistrzowi poznaje tajniki zawodu. Asystent uczestniczy we wszystkich fazach pracy operatora,odscenopisu poocenęmateriałów odebranych z laboratorium i współpracę przy montażu.Ma możliwość przedstawiania własnych pomysłów i twórczego udziałuw realizacji filmuczy programu telewizyjnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę