Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sufler

Kod: 343915
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Praca suflera polega na umiejętnym suflowaniu, czyli podpowiadaniu tekstu aktorowi, który zapomniał swojej kwestii podczas przedstawienia teatralnego bądź nagrania telewizyjnego. By osiągnąć cel, sufler musi posiąść umiejętność tzw. szeptania scenicznego (szeptania słyszalnego nawet z większych odległości), a w przypadku pracy w telewizji - bezgłośnego podpowiadania jedynie ruchem ust. Jest to zawód służebny wobec innych - zawodu aktora, reżysera. Obecność suflera w trakcie przedstawienia ma dać aktorom poczucie bezpieczeństwa i pewności, iż zawsze jest ktoś zdolny do podpowiedzenia zapomnianego tekstu.

Sufler teatralny, począwszy od pierwszej próby czytanej, na której reżyser ostatecznie ustala obsadę, przez próby sytuacyjne, aż po generalną, obserwuje pracę zespołu i w niej uczestniczy. Poznaje on w ten sposób styl pracy poszczególnych aktorów. Znajomość sposobów ich pracy pozwala mu potem podczas przedstawień podpowiadać w odpowiednich momentach (potrafi rozpoznać, kiedy aktor robi pauzę, kiedy zaś zapomniał tekstu). Głównym zadaniem suflera obserwującego próby jest tworzenie tzw. egzemplarza suflerskiego, czyli zapisywanie w scenopisie wszelkich zmian, skreśleń, przestawionych scen oraz pauz robionych przez aktorów (zdarza się tworzenie specjalnego systemu znaków przez suflerów jednego teatru). Egzemplarz taki jest aktualnym wzorcem, bazą tekstową dla wszystkich innych egzemplarzy, m.in. reżyserskiego, nim też posługuje się sufler w suflowaniu podczas spektakli.

Do obowiązków suflera należy dopilnowanie, by aktorzy wypowiadali tekst zgodnie z egzemplarzem. Metoda pracy w tym przypadku zależy od przyzwyczajeń aktora. Część z nich lepiej zapamiętuje kwestie ucząc się ich w domu i w tym wypadku sufler ma za zadanie korygować podczas prób ewentualne błędy, część zaś uczy się bezpośrednio podczas prób sytuacyjnych - wtedy sufler musi współpracować z aktorem, “podrzucać” mu tekst na bieżąco.

W trakcie spektaklu sufler siedząc na widowni (w przypadku małych scen bez zaplecza) lub w kulisie (z boku sceny) musi równocześnie obserwować akcję sceniczną i kontrolowaćzgodność wypowiadanego tekstu z zapisem egzemplarza suflerskiego.

Suflera telewizyjnego w scenach statycznych coraz częściej zastępuje tzw. teleprompter, czyli urządzenie elektroniczne wyświetlające tekst,umieszczone przy kamerze.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę