Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kaskader filmowy

Kod: 343905
Inna nazwa zawodu: dubler, stuntman

Zadania i czynności

Kaskader jest pewnego rodzaju aktorem filmowym, który zastępuje w trudniejszych, bardziej niebezpiecznych ujęciach aktorów odtwarzających role pierwszo-, drugo- i trzecioplanowe, albo występuje w roli sprawcy lub ofiary wydarzeń gwałtownych, niebezpiecznych, katastrof, bójek, upadków, pościgów samochodowych, lotniczych, akcji pod wodą i na jej powierzchni itd.

W Polsce obecnie kaskaderzy pracują przede wszystkim w filmie kinowym, telewizyjnym lub reklamowym, rzadziej w widowiskach scenicznych i teatralnych. Do niedawna chętnie byli zatrudniani w rewiach typu auto-rodeo, obecnie ze względów finansowych tego typu spektakle się nie odbywają.

Do zadań kaskadera należy zastępowanie aktora w sytuacjach, w których nie poradzi on sobie z powodu mniejszej sprawności fizycznej lub ze względu na niebezpieczeństwo utraty zdrowia. W wielu scenach, np. batalistycznych, zbiorowych bójkach, pościgach itd., kaskaderzy grają na “własny rachunek” nikogo nie dublując, a jedynie odtwarzają różne postacie według wskazówek reżysera.

Kaskaderzy-stażyści wykonują jedynie prostsze, mniej niebezpieczne ewolucje, pod okiem bardziej doświadczonych kolegów, kaskaderów mających pełne uprawnienia zawodowe. Od niedawna istnieje nowy zawód - kaskadera-koordynatora, który stanowi najwyższy szczebel wtajemniczenia w tym zawodzie. Jest to ktoś w rodzaju reżysera, trenera czy choreografa sytuacji kaskaderskich, aranżujący je pod kątem efektu scenicznego czy ekranowego i zarazem dbający o zapewnienie maksimum bezpieczeństwa osobom występującym w tych scenach. Odpowiada on za grupę dublerów wykonujących jakieś zadanie na planie.

Najistotniejszym zadaniem w tym zawodzie jest zapewnienie bezpiecznych warunków jego wykonywania. Kaskader musi dbać nie tylko o własne zdrowie i życie, ale także o bezpieczeństwo innych osób występujących w filmowanych scenach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę