Doradca 2000 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Nagłówek

Doradca 2000

Animator kultury

Kod: 343901
Inna nazwa zawodu: działacz, propagator kultury

Zadania i czynności

Głównym celem pracy animatora kultury jest upowszechnianie kultury w publicznych placówkach kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym.

Animator kultury kształtuje upodobania i zainteresowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych oraz wspomaga artystyczną twórczość amatorską.

Aby móc zrealizować wymienione cele, animator kultury musi poznać potrzeby oświatowe, kulturalne i rozrywkowe danego środowiska. W odpowiedzi na te potrzeby tworzy sekcje i kółka zainteresowań, organizuje kursy (np. nauki języka obcego), projekcje filmowe, odczyty, wystawy, przeglądy, galerie, organizuje kółka miłośników sztuki, stowarzyszenia twórczości amatorskiej, organizuje miejsca i czas spotkań.

Animator kultury planuje także działalność kulturalną na swoim terenie, sporządza kalendarium kolejnych imprez. Stara się pozyskiwać sponsorów organizowanych imprez. Udziela pomocy prawnej, organizacyjnej i technicznej oraz repertuarowej działaczom społecznym, zespołom twórczym, edukacyjnym i innym działającym w środowisku lokalnym.

Animator kultury zajmuje się również edukacją kulturalną oraz prowadzi zajęcia z amatorskimi zespołami artystycznymi.

Do zadań animatora należy często opracowanie i wykonanie lub zlecenie wykonania reklamy planowanych imprez (opracowanie formy reklamy: plakat, ulotka lub tym podobne) oraz sprzedaż biletów wstępu na organizowane imprezy.

Animator kultury w swojej pracy korzysta ze wszystkich dostępnych urządzeń biurowych (fax, ksero) oraz korzysta z komputera.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę