Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Aktor cyrkowy

Kod: 343502
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

W zawodzie akrobaty mogą podjąć pracę ludzie starsi pod warunkiem, że byli Aktor cyrkowymi i mają duże doświadczenie zawodowe oraz dobry stan zdrowia. Mogą otrzymać rolę drugoplanową lub mogą zostać kierownikiem grupy akrobatycznej przygotowywując numer do wstępów i zajmując się sprawami organizacyjnymi grupy. Dla akrobaty granica wieku jest płynna, ale nie powinna przekraczać 40 roku życia. Granica ta jest uzależniona od sprawności układu kostno-stawowo-więzadłowego i układu mięśniowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę