Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Aktor cyrkowy

Kod: 343502
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Ze względu na główne zadanie akrobaty, jakim jest prezentowanie trudnych i niebezpiecznych ćwiczeń gimnastycznych, cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: odwaga, szybka i celowa reakcja na oczekiwane sytuacje oraz poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie współćwiczących. Cechy te zaobserwować można na przykład podczas przeskoków saltami z jednego trapezu na drugi, na którym znajduje się partner łapiący skaczącego. Aktor cyrkowy skaczący musi wykazywać się odwagą i szybkim refleksem, natomiast partner chwytający musi wykazać się szybkim refleksem i poczuciem odpowiedzialności za konsekwencje. Wiele ćwiczeń wykonywanych jest bez zabezpieczenia, co podnosi ich wartość, bo dostarcza widzowi sporej dawki emocji.

Na wyżej wymienionym przykładzie widać również, jak ważną rolę odgrywa umiejętność oceny odległości, czyli widzenie stereoskopowe w momencie przeskoku z przyrządu na przyrząd.

Niemałą rolę odgrywa koordynacja przed wykonaniem trudnych elementów. Bardzo ważną sprawnością sensomotoryczną jest zmysł równowagi. Wszystkie bowiem ćwiczenia ekwilibrystyczne opierają się na utrzymywaniu równowagi. Są to ćwiczenia na przykład na linie poziomej, ukośnej czy luźnej, na której Aktor cyrkowy musi utrzymać się przez określony czas, wykonując jednocześnie inne ćwiczenia, jak na przykład żonglowanie piłeczkami czy kółkami.

Wiele ćwiczeń wymaga kojarzenia określonych form ruchu z ustalonymi sygnałami i znakami.

Artysta sztuki cyrkowej powinien mieć również uzdolnienia aktorskie i taneczne. Wszystkie bowiem ćwiczenia wykonywane są przy muzyce w odpowiednim rytmie.

Aktor cyrkowy działając w zespole musi mieć umiejętności współdziałania z partnerem oraz podporządkowania się określonym regułom zachowania. Samokontrola, karność i świadoma dyscyplina, wtedy gdy wymaga tego zachowanie odpowiednich zasad postępowania, również nie powinny być mu obce.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę