Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Aktor cyrkowy

Kod: 343502
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Pracę akrobaty zalicza się do prac bardzo ciężkich. Morfologiczną bazę podstawy działalności akrobaty stanowi układ ruchu kostno-stawowo-wiązadłowy i układ mięśniowy.

Układ kostny musi być odporny na obciążenia, takie jak: naciskanie, rozciąganie i zginanie. Naciskanie występuje na przykład w momencie utrzymania piramidy wieloosobowej przez akrobatę trzymającego, rozciąganie przy wszystkich elementach wykonywanych dynamicznie (stawy pracują przy zginaniu i prostowaniu). Podczas tych ćwiczeń bardzo aktywnie pracuje cały układ mięśniowy, od którego w dużym stopniu zależy perfekcyjne wykonanie elementów akrobatycznych i gimnastycznych.

Akrobatę oprócz sprawności układu kostno-stawowowo-wiązadłowego i mięśniowego powinna cechować również duża sprawność narządu równowagi oraz wysoka wydolność fizyczna.

Dobrze rozwinięty narząd równowagi pozwala na doskonałe wykonanie numeru stójkarskiego (w staniu na rękach) czy innych numerów ekwilibrystycznych. Wysoka wydolność fizyczna pozwala wykonać program artystyczny w równym tempie i z dużą swobodą, wpływając na estetykę wykonywanych ćwiczeń. Duże wymagania stawiane są również narządom wzroku, słuchu, oddychania i układowi krążenia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę