Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Aktor cyrkowy

Kod: 343502
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Aktor cyrkowy wykonuje swa pracę podczas spektaklu cyrkowego. Jednakże ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na różnorodne formy działalności kulturalno-rozrywkowej o zróżnicowanych treściach akrobaci demonstrują swe umiejętności także podczas imprez estradowych, spektaklach artystycznych typu variétés (oraz na okolicznościowych imprezach i pokazach na wolnym powietrzu.

W zawodzie aktora cyrkowego istnieje znaczne ryzyko wypadków. Wiele ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych jest na różnych wysokościach, na śliskich i niestabilnych powierzchniach. Stwarza to niebezpieczeństwo upadków prowadzących do stłuczeń, skręceń czy złamań, a w konsekwencji do przewlekłych chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego.

warunki społeczne

Aktor cyrkowy prezentuje swoje umiejętności w formie opracowanego, skomponowanego w całość programu, wykonywanego indywidualnie lub w ramach zespołu artystycznego. Repertuar indywidualny nazywany jest potocznie „solówką”. Aktor cyrkowy ustawia każdy „numer” pod względem trudności i kolejności wykonywanych elementów. Następnie wspólnie z reżyserem i choreografem nadają układowi kompozycję, uwzględniając wymogi widowiskowości. Praca zespołowa wymaga współpracy wszystkich członków grupy akrobatycznej w zakresie repertuaru, sposobu i metod wykonania. W grupie akrobatycznej jedna osoba jest kierownikiem (menedżerem) i zajmuje się sprawami finansowymi, kontraktami czy kształtem artystycznym programu.

warunki organizacyjne

Czas pracy akrobaty jest uzależniony od poziomu prezentowanego widowiska oraz od zapotrzebowania społecznego.

Praca może odbywać się w dzień i w nocy, a jej natężenie przypada szczególnie na dni wolne od pracy.

Praca akrobaty ma charakter zrutynizowany, bez zależności organizacyjnych, a nadzór nad nią jest symboliczny.

Jako praca sezonowa, zależna jest ona od zleceń i odbywa się w różnych miejscach. Wiąże się to koniecznością częstego przemieszczania się na znacznych odległościach na terenie kraju i poza jego granicami.

Aktor cyrkowy musi dostosować swój ubiór do aktualnie prezentowanego repertuaru.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę