Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Aktor cyrkowy

Kod: 343502
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Wymaganym wykształceniem w zawodzie akrobaty jest ukończenie jedynego w Polsce Państwowego Studium Cyrkowego w Julinku, którego pełna nazwa brzmi:

Państwowe Studium Cyrkowe, Szkoła Artystyczna II stopnia w Julinku

Jest to szkoła pomaturalna, kształcąca ludzi nie mających wcześniej nic wspólnego z cyrkiem, a mających chęć zdobycia zawodu artysty cyrkowego. Nauka trwa 5 semestrów, po jej ukończeniu otrzymuje się dyplom artysty cyrkowego.

Istnieje również możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu artysty cyrkowego po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Kultury i Sztuki. O możliwość zdawania tego egzaminu mogą ubiegać się byli sportowcy (akrobaci, gimnastycy), którzy aktualnie są członkami grupy akrobatycznej i prezentują wysoki poziom artystyczny. W tym wypadku nie jest wymagane żadne wykształcenie.

Ze względu na częste przemieszczanie się z miejsca na miejsce pożądane jest posiadanie prawa jazdy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę