Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kod: 341201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej można zdobyć także w późniejszym wieku. Optymalny wiek dla osoby pragnącej wykonywać ten zawód, to 30-50 rok życia, tj. wiek optymalnej ogólnej sprawności psychofizycznej. W tym czasie istnieje także możliwość zdobycia kierunkowego wykształcenia, doświadczenia zawodowego (nie jest ono niezbędne, niemniej spełnia dość istotną rolę). Nie ma większych przeciwwskazań, by osoby, które przekroczyły 50 rok życia i posiadające pożądane cechy i predyspozycje mogły pracować w tym zawodzie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę