Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kod: 341201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości zatrudnienia

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej funkcjonuje w naszym kraju od niedawna. Organizacje, stowarzyszenia, fundacje, itp. zatrudniają osoby na stanowiska asystentów osób niepełnosprawnych, przede wszystkim w ramach projektów współfinansowanych przez UE. Zatrudnienie poza projektami jest na obecnym etapie marginalne. W sferze budżetowej nie występuje z uwagi na brak etatów, jeżeli już, np. w MOPS, to usługi te zlecane są tzw. podwykonawcom, czyli organizacjom, stowarzyszeniom pozarządowym, a w innych, prywatnych instytucjach jest zależne od posiadanych środków własnych.

Ogólnie, możliwości zatrudnienia asystenta ograniczają się do sfery pomocy społecznej, zarówno publicznej, jak i niepublicznej. Są to:

 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • oddziały PCK,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • świetlice terapeutyczne,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności zajmujące się chorymi na SM, osobami z upośledzeniem umysłowym, osobami niewidomymi i głuchoniemymi, niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą (autyzm, dziecięce porażenie mózgowe i in.),
 • prywatne praktyki pracy socjalnej,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym placówki wsparcia dziennego,
 • placówki poradnictwa rodzinnego,
 • szpitale specjalistyczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Istnieje także możliwość wykonywania tego zawodu w ramach działalności własnej. Asystenci mogą znaleźć także zatrudnienie w różnych firmach, zatrudniających osoby niepełnosprawne, np. w charakterze tłumaczy migowych. Koszty takiego zatrudnienia są refundowane w całości przez PFRON. Możliwe jest również wykonywanie funkcji asystenta osób niepełnosprawnych w ramach wolontariatu, np. przy Biurach Karier na uczelniach.

Pomimo wysokich wymagań, zawód asystenta jest zawodem opłacanym średnio dobrze (płaca niższa od średniej krajowej). Za granicą, gdzie istnieje spore zapotrzebowanie na ten zawód (Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Szwecja i in.), należy on do bardzo dobrze opłacanych zawodów. Można tam znaleźć zatrudnienie zarówno w domach pomocy społecznej, jak i u osoby prywatnej w charakterze tzw. asystenta osobistego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę