Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kod: 341201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Polecana literatura

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

Chorab-Zasada A., Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce, Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie, Częstochowa 2004

Frąckiewicz L., Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2008

Golinowska S., Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Ocena działań instytucji, Zeszyt nr 25, seria „Raporty”, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2004

Nocuń A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999

Odrobińska I. „Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej, Materiały Poseminaryjne Rada Główna PTSR, Dębe 2003

Strony internetowe:

www.biurokarier.idn.org.pl

www.intergracja.org

www.bezbarier.pl

www.wrzos.org.pl

www.wpelnizaradni.pl

www.niepelnosprawni.info

www.bezrobocie.org.pl

www.bardziejkochani.pl

www.ogodnezycie.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę