Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Spedytor

Kod: 333105
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

ZADANIA I CZYNNOŚCI

Głównym celem pracy spedytora jest organizacja transportu ładunków, czyli kojarzenie ładunków do przewozu z wolnymi środkami transportowymi. Można powiedzieć, że głównym zadaniem spedytora jest pełna logistyczna obsługa klienta.

Pierwszy krok w tym kierunku, to marketing, czyli wyszukiwanie potencjalnych klientów. Sposób wykonywania tego zadania i jego efektywność są zależne tylko i wyłącznie od pomysłowości, zaangażowania i profesjonalizmu spedytora. Źródłem informacji o ewentualnych klientach mogą być np. targi, internet, branżowe katalogi itp. W momencie, kiedy spedytor posiada już dane teleadresowe konkretnych firm (producenci lub handlowcy), kontaktuje się z nimi, na ogół telefonicznie, w celu umówienia się na spotkanie, bądź faxem lub drogą elektroniczną przesyła swoją ofertę. W czasie spotkania, co może wiązać się z wyjazdem służbowym, spedytor przedstawia propozycje firmy, którą reprezentuje i w przypadku zainteresowania z drugiej strony, ustala warunki współpracy, czyli cenę, ilość przewożonego towaru itp.

W zależności od rodzaju ładunku (mogą to być np. ładunki sypkie, towary płynne lub ponadgabarytowe) spedytor wyszukuje odpowiedni środek transportu. Kolejnym etapem w obsłudze klienta jest monitoring procesu transportowego, co oznacza, iż spedytor odpowiedzialny za dane zlecenie dozoruje transport ładunku. W związku z tym przesyła do miejsca załadunku awizacje (czyli numer samochodu, dane kierowcy), a kiedy towar jest już załadowany, spedytor sprawdza, czy wszystko jest w porządku, informuje kierowcę, kiedy może jechać itd. Następnie prowadzi monitoring telefoniczny lub przez system GPS. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, np. opóźnienia spowodowane pogodą lub sytuacją na granicy - jeśli towar jest przewożony poza granice kraju i odwrotnie, spedytor jest w ciągłym kontakcie z kierowcami, również poza godzinami pracy. Wówczas na bieżąco kieruje transportem, w razie potrzeby nawiązuje kontakt z agencją celną i innymi odpowiednimi instytucjami oraz informuje zainteresowane strony o tym, co dzieje się w danym momencie z ładunkiem.

Do obowiązków spedytora należy również przygotowanie dokumentów transportowych dla kierowców oraz dla klienta. Do dokumentów transportowych zaliczają się listy przewozowe, dokumenty załadunku oraz inne dokumenty wyznaczone przez klienta, np. kwity wagowe lub specyfikacje.

W zawodzie spedytora można wyróżnić kilka specjalizacji: spedytora lądowego, morskiego i lotniczego. Wszyscy spedytorzy obsługują klientów w zakresie eksportu, importu i tranzytu towarów. To, co różni ich pracę, to rodzaj środka transportu, którym są przewożone ładunki. Spedytor morski zajmuje się obsługą towarów przewożonych statkami lub barkami, ewentualnie koleją (jako przedłużenie morskiego procesu transportowego), spedytor lądowy – samochodami, a spedytor lotniczy – samolotami.

Ze względu na ilość towaru, jaką można przewozić poszczególnymi środkami transportu, spedytor morski obsługuje ładunki masowe, kontenerowe, rzadziej drobnicowe, natomiast spedytor lądowy i lotniczy najczęściej organizują przewóz towarów drobnicowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę