Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Agent klarujący

Kod: 333102
Inna nazwa zawodu: nie występują - brak

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

W zawodzie agenta clearningowego mogą podjąć pracę zarówno osoby młodsze, po ukończeniu szkoły średniej jak i starsze. Górna granica wieku rozpoczęcia pracy nie powinna jednak przekraczać 40 roku życia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę