Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Agent klarujący

Kod: 333102
Inna nazwa zawodu: nie występują - brak

Wymagania psychologiczne

Ze względu na rodzaj pracy agenta w dużym stopniu związany z obsługą klientów wydaje się, że najważniejszą umiejętnością w pracy jest umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi i postępowania z nimi. Od sposobu rozpoczęcia rozmowy i poprowadzenia jej w odpowiednim kierunku zależy czy uzyska niezbędne informacje i czy uzyska korzystną cenę sprzedaży wierzytelności. Od jego umiejętności negocjacyjnych zależy czy zostanie podpisana umowa handlowa, utworzona kompensata dla redukcji długów a także uzyskanie dla klientów najkorzystniejszych warunków kupna bądź sprzedaży. Częste kontakty z różnymi klientamii rodzaj świadczonych im usług powodują, że agent clearningowy powinien mieć dużą łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie ; niezbędna jest także zdolność do logicznego wnioskowania np. przy ustalaniu łańcucha kompensacyjnego wiążącego różnych klientów.

Agent klark powinien szybko i prawidłowo wykonywać działania arytmetyczne np. po to by nie narazić klienta lub własnej agencji na straty materialne. W jego pracy ważne jest przejawianie i podejmowanie działań z własnej inicjatywy (nie może czekać aż sami nabywcy zgłoszą się po zakup wierzytelności, naraziłby agencję na duże straty materialne). W pracy agenta przydatne są zainteresowania naukami prawniczymi, ekonomicznymi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę