Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Agent klarujący

Kod: 333102
Inna nazwa zawodu: nie występują - brak

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

W zawodzie agenta klark istnieją duże możliwości rozwoju kariery zawodowej - może zajmować się najtrudniejszymi zadaniami, może poznawszy dobrze warunki, środowisko pracy założyć własną agencję lub prywatną firmę wyspecjalizowaną w różnych formach kompensowania długów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę