Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Agent klarujący

Kod: 333102
Inna nazwa zawodu: nie występują - brak

Wymagania fizyczne i zdrowotne

W zawodzie agenta clearningowego przydatna jest duża sprawność układu krążenia. Mogą w tym zawodzie pracować osoby z dysfunkcją kończyn górnych - ważne jest, by przynajmniej jedna ręka była sprawna (do pisania, wprowadzania danych do komputera), a także nie ma ograniczeń w zatrudnianiu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub z dysfunkcją kończyn dolnych.

Względne przeciwwskazania do podjęcia pracy w tym zawodzie dotyczą cukrzycy, astmy. Zdrowotne przeciwwskazania bezwzględne do podjęcia pracy w tym zawodzie dotyczą padaczki, psychoz, przewlekłych chorób upośledzających sprawność organizmu, silnych - nie do korekcji wad wzroku.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę