Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Agent klarujący

Kod: 333102
Inna nazwa zawodu: nie występują - brak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie agenta clearningowego niezbędne jest posiadanie minimum średniego wykształcenia. Obecnie nie ma możliwości zdobycia kwalifikacji na specjalnych kursach przygotowujących do tego typu pracy. Dlatego duże szanse na zatrudnienie w tym zawodzie mają osoby, które zdobyły doświadczenie w pracy o podobnym profilu np. maklera towarów, windykatora, komornika sądowego. Mile widziane jest prawo jazdy - a nawet posiadanie własnego samochodu oraz obsługa komputera.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę