Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Agent ubezpieczeniowy

Kod: 332101
Inna nazwa zawodu: pośrednik ubezpieczeniowy

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Branża ubezpieczeniowa, jako jedna z niewielu branż, stwarza możliwości zatrudnienia nie tylko młodym osobom ale również osobom dojrzałym z długoletnim doświadczeniem. Możliwe jest to jednak pod warunkiem posiadania przez kandydata odpowiedniego przygotowania merytorycznego do wykonywania zawodu. Warunki formalne natomiast dotyczą tylko posiadania wykształcenia minimum średniego. Od kandydatów wymaga się ponadto dużej dyspozycyjności, umiejętności nawiązywana kontaktów z klientami, przekonywania, negocjowania i odporności na stres. Dużym ułatwieniem w pracy agenta jest posiadanie prawa jazdy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę