Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Agent ubezpieczeniowy

Kod: 332101
Inna nazwa zawodu: pośrednik ubezpieczeniowy

Wymagania psychologiczne

Przy poszukiwaniu klientów przez agenta ubezpieczeniowego niezwykle ważne są umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z ludźmi. Łatwość nawiązywania kontaktów pozwala na zdobycie zaufania klienta, pozwala też na właściwe odczytanie jego potrzeb ubezpieczeniowych. Zdolności komunikacyjne i interpersonalne pomocne są przy przedstawianiu oferowanego ubezpieczenia w sposób prosty i czytelny, aby przekonać do podjęcia decyzji. Dlatego też kandydaci na agentów ubezpieczeniowych powinni być osobami komunikatywnymi, otwartymi, wzbudzającymi zaufanie, potrafiącymi aktywnie słuchać, powinni łatwo precyzować myśli i łatwo dopasowywać się do zmieniających się warunków otoczenia. U agenta cenne są również inne cechy, jak np. entuzjazm w działaniu, pozytywne myślenie, życzliwość i cierpliwość, zdolność twórczego myślenia, innowacyjność i pomysłowość, dyspozycyjność oraz zdolności empatyczne. W pracy agenta z osobami o bardzo różnych temperamentach i osobowościach bardzo ważna jest dojrzałość emocjonalna i umiejętność pracy w sytuacjach stresujących. Musi on więc być osobą odpowiedzialną i dobrze zorganizowaną, gdyż system pracy na własny rachunek wymaga niezwykłego zaangażowania i determinacji. Bycie szefem dla samego siebie wiąże się ze stałym wyszukiwaniem klientów, organizowaniem spotkań z nimi, oferowaniem usług, zawieraniem umów i opieką nad klientami by ich nie stracić. Dlatego też ważne jest zawieranie znajomości, które pozwolą na docieranie do coraz większej ilości osób zainteresowanych ubezpieczeniem. Jeżeli odbiorca usług agenta będzie zadowolony, to poleci agenta swoim znajomym. Tworzy się wtedy tzw. łańcuszek znajomych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę