Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Agent ubezpieczeniowy

Kod: 332101
Inna nazwa zawodu: pośrednik ubezpieczeniowy

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Towarzystwa ubezpieczeniowe stwarzają swoim agentom ubezpieczeniowym możliwości korzystania, na kolejnych etapach współpracy, z różnych typów ścieżek kariery. Pierwsza ścieżka kariery agenta związana jest z kolejnymi osiągnięciami w dziedzinie indywidualnych ubezpieczeń na życie. Agent idący tą drogą zmierza do stanowiska specjalisty w dziedzinie sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych. Druga ścieżka związana jest z osiągnięciami w dziedzinie grupowych ubezpieczeń na życie i prowadzi do stanowiska specjalisty sprzedaży tych ubezpieczeń. Kolejna ścieżka związana jest już z wykonywaniem funkcji zarządzających, a jej uwieńczeniem jest stanowisko dyrektora oddziału lub przedstawicielstwa.

Rozwój zawodowy i kariera agenta ubezpieczeniowego związana z osiągnięciami w zakresie wykonywania pośrednictwa, w niektórych firmach ubezpieczeniowych, rozpoczyna się od stanowiska agenta - juniora i kolejno agenta - doradcy, agenta - konsultanta aż do stanowiska agenta - specjalisty. Jeżeli agent zdecyduje się wybrać karierę związaną z funkcjami zarządczymi rozwój zawodowy i kariera agenta związana z wykonywaniem funkcji polegających na organizowaniu i nadzorowaniu struktur sprzedaży. Zaczyna się od wykonywania czynności asystenta kierownika grupy, poprzez kierownika aż do dyrektora oddziału lub przedstawicielstwa. Ostatnim szczeblem kariery jest funkcja dyrektora regionalnego. Osiąganie poszczególnych stanowisk zależy od wyników pracy i zaangażowania. O efektywności pracy stanowi nie tylko liczba zawartych umów ale również wysokość średniej składki deklarowanej z tytułu zawartych umów na poziomie co najmniej średniej składki obowiązującej w danym towarzystwie ubezpieczeniowym na dzień zawarcia umowy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę