Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Agent ubezpieczeniowy

Kod: 332101
Inna nazwa zawodu: pośrednik ubezpieczeniowy

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Czynności wykonywane przez agenta, pod względem obciążenia fizycznego, można zaliczyć do prac lekkich. Specyfika pracy agenta wymaga od kandydata na to stanowisko dobrego wzroku i słuchu. Poważne wady wymowy mogą ograniczać możliwości zatrudnienia w tym zawodzie. W branży ubezpieczeniowej mogą się spełniać osoby niepełnosprawne, które posiadają bogate doświadczenie, umiejętność słuchania i doradzania w różnych sprawach życiowych. Odpowiednie zorganizowanie pracy w pomieszczeniu biurowym umożliwia zatrudnienie osób z niedowładem kończyn dolnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę