Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Agent ubezpieczeniowy

Kod: 332101
Inna nazwa zawodu: pośrednik ubezpieczeniowy

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Osoby chcące sprzedawać polisy czy ubezpieczenia nie muszą mieć wykształcenia finansowego. Równie dobrym agentem ubezpieczeniowym może być humanista i matematyk. Aby zostać agentem trzeba posiadać minimum średnie wykształcenie, a potrzebne umiejętności agent może nabyć na kursach i szkoleniach organizowanych przez firmy ubezpieczeniowe. W związku z ciągłym rozwojem rynku ubezpieczeniowego agent musi podnosić swoje kwalifikacje na specjalistycznych kursach z zakresu: prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych, działalności zakładu ubezpieczeń oraz śledzić zmiany zachodzące na rynku ubezpieczeniowym. Ukończenie szkoleń zakończonych egzaminami pozwala na sprawne i profesjonalne wykonywanie tego zawodu. Nie bez znaczenia jest jednak doświadczenie i praktyka w branży ubezpieczeniowej. Coraz częściej jednak zatrudniane są osoby z wykształceniem wyższym w zakresie bankowości i ubezpieczeń oraz po kierunkach ekonomicznych. Niejednokrotnie praca agenta wiąże się z uruchomieniem działalności gospodarczej. Firmy ubezpieczeniowe dość często chcąc obniżyć koszty zatrudnienia pracowników proponują agentom współpracę w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę