Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Agent ubezpieczeniowy

Kod: 332101
Inna nazwa zawodu: pośrednik ubezpieczeniowy

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Zaburzenia dużego stopnia


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Nie dotyczy
Zręczność palców : Nie dotyczy


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Zaburzenia dużego stopnia
Wzrok : Zaburzenia dużego stopnia
Węch : Nie dotyczy
Smak : Nie dotyczy
Równowaga : Zaburzenia dużego stopnia


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Nie dotyczy
Widzenie stereoskopowe : Nie dotyczy
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Nie dotyczy
Percepcja kształtów : Nie dotyczy


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Zaburzenia dużego stopnia
Oddechowego : Nie dotyczy
Nerwowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Mięśniowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Kostno-stawowego : Zaburzenia dużego stopnia


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Lekkie
Zaburzenia nerwicowe : Niskie


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : Nie dotyczy
Ogólna wydolność fizyczna : Nie dotyczy
Sprawność ekspresji werbalnej : Zaburzenia niewielkiego stopnia


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Nie dotyczy
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Niskie

W zawodzie agenta ubezpieczeniowego istnieje możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych z niedowładem kończyn dolnych lub poruszających się na wózkach ale przy odpowiednim zorganizowaniu miejsca pracy. W przystosowaniu stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych bardzo ważne jest usunięcie barier komunikacyjnych np. zapewnienie podjazdów, poręczy i możliwości swobodnego poruszania się na wózku. Praca powinna być tak zorganizowana, aby można ją było wykonywać na siedząco oraz powinny być wyeliminowane lub ograniczone zadania i czynności zawodowe wymagające wysokiej sprawności równowagi. Ograniczeniu powinny być również poddane wyjazdy w teren, a w niektórych przypadkach bezpośrednie kontakty z ludźmi. Pozyskiwanie klientów do ubezpieczenia odbywa się wtedy przy pomocy telefonu, a zawieranie umów następuje tylko w biurze. Niezbędnym narzędziem pracy jest tu komputer z dostępem do internetu i ewentualnego kontaktu e-mailowgo z klientem i danym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę