Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kapitan żeglugi śródlądowej

Kod: 315206
Inna nazwa zawodu: kapitan statku, kierownik obiektu pływającego

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Kapitan statku żeglugi śródlądowej cieszący się dobrym zdrowiem może pracować do 55 roku życia.

Uprawnienia zawodowe uzyskuje się długo, opanowanie tego zawodu przez osoby starsze wydaje się zatem dość trudne.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę