Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kapitan żeglugi śródlądowej

Kod: 315206
Inna nazwa zawodu: kapitan statku, kierownik obiektu pływającego

Wymagania psychologiczne

Kapitan statku, który bierze na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów, załogi oraz powierzonego ładunku przede wszystkim musi być człowiekiem zrównoważonym i odpornym psychicznie. W sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia statku ma zachować spokój i działać racjonalnie.

Niezbędnym warunkiem jest w tym zawodzie dobry wzrok. Kierownik prowadząc nawigację statku posługuje się znakami żeglugowymiznajdującymi się na szlakach wodnych i musi z daleka dostrzegać ewentualne przeszkody. Z tego powodu pracy tej nie mogą wykonywać osoby nie rozróżniające kolorów (daltoniści).

Praca na wodzie i poruszanie się po dość chybotliwej powierzchni statku wymaga dobrego zmysłu równowagi. Dobry słuch ułatwia natomiast porozumiewanie się w panującym w czasie pracy hałasie oraz komunikowanie się z innymi statkami i wieżą kontrolną portu.

Cechami niezbędnymi do prawidłowego manewrowania statkiem są również szybki refleks, spostrzegawczość, podzielność uwagi, dobra koordynacja wzrokowo - ruchowa.

Kierownik statku musi mieć poza tym pewne uzdolnienia techniczne: umieć obsługiwać różne urządzenia pokładowe, wykonywać drobne naprawy, znać zasady działania maszyn znajdujących się w maszynowni.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę