Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kapitan żeglugi śródlądowej

Kod: 315206
Inna nazwa zawodu: kapitan statku, kierownik obiektu pływającego

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Kierownicy statków mający najwyższe uprawnienia żeglugowe oraz obsługujący największe i najbardziej skomplikowane obiekty pływające nie mają dużej możliwości awansu. Mogą być jedynie kierowani do pracy w administracji u armatorów. Pełnią tam funkcje specjalistów w dziedzinie eksploatacji statków.

Kierownicy niższej rangi mogą awansować poprzez uzyskanie wyższych uprawnień i kwalifikacji oraz kierować większą jednostką pływającą.

Należy zaznaczyć, że zawód ten jest bardzo specyficzny i jego wykonywanie ogranicza się do wąskiego kręgu zakładów pracy działających na śródlądowych drogach wodnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę