Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kapitan żeglugi śródlądowej

Kod: 315206
Inna nazwa zawodu: kapitan statku, kierownik obiektu pływającego

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca kapitana statku zaliczana jest do prac ciężkich, uciążliwych i dość niebezpiecznych dla zdrowia. Dlatego od osób pracujących w tym zawodzie wymaga się wysokiej sprawność i wydolności fizycznej, dużej sprawności narządów ruchu i układu kostno - stawowego. Ważny jest także dobry słuch i wzrok. Nie ma możliwości zatrudniania w tym zawodzie osób niepełnosprawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę