Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kapitan żeglugi śródlądowej

Kod: 315206
Inna nazwa zawodu: kapitan statku, kierownik obiektu pływającego

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Miejscem jego pracy są różne jednostki (pasażerskie, techniczne specjalne czy pomocnicze, a także obiekty towarzyszące: barka , łódź motorowa, koszarka ) pływające po wodach śródlądowych - rzekach, jeziorach i innych akwenach.

Narażony jest na różne warunkach klimatycznych i atmosferycznych (zima, lato, upał, deszcz, mróz) oraz dużą wilgotność środowiska. Uciążliwe są również hałas i wibracje pracujących maszyn.

W okresie zimowym poważnym zagrożeniem w czasie poruszania się po pokładzie jest zlodzenie.

W zawodzie tym występuje szczególne zagrożenie chorobami reumatycznymi, infekcją górnych dróg oddechowych, chorobami narządu ruchu - kręgosłupa i stawów.

warunki społeczne

Kierownik statku współpracuje na codzień z całą załogą statku, zarówno pokładową jak i maszynową. Wydaje im polecania, nadzoruje i sprawdza ich realizację. Kontaktuje się również z przedstawicielami armatora oraz z obsługą portów.

warunki organizacyjne

Godziny pracy kapitana statku nie są stałe, ale uzależnione od aktualnego zlecenia, konieczności wykonania określonej usługi.

Z powodu warunków atmosferycznych w żegludze śródlądowej występują dwa okresy: okres nawigacyjny (od marca do wystąpienia pierwszych złudzeń) i okres ponawigacyjny (zimowy). W pierwszym okresie praca może mieć zarówno charakter zmianowy (dwie, a nawet trzy zmiany), odbywać się w nocy i w dni wolne. Średnio czas pracy wynosi do 10 godzin na dobę. W tym czasie kierownik przemieszcza się wraz ze statkiem lub wykonuje zadania techniczne. Najczęściej praca wykonywana jest z dala od aglomeracji miejskich, Niemożliwy też jest codzienny powrót do miejsca swojego zamieszkania.

Praca kierownika statku, z racji utrudnień i występujących zagrożeń, jest nadzorowana przez odpowiednie służby armatora oraz przez inspektorat bezpieczeństwa żeglugi.

Za statek i załogę w pełni odpowiada kierownik statku. W wypadku podjęcia błędnej decyzji, złego wykonanie powierzonych obowiązków może ponieść odpowiedzialność finansową, a nawet utracić prawo wykonywania zawodu. Jego praca nie ma charakteru rutynowego - chociażby z powodu występowania nieprzewidzianych zdarzeń.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę