Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kapitan żeglugi śródlądowej

Kod: 315206
Inna nazwa zawodu: kapitan statku, kierownik obiektu pływającego

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Warunkiem podjęcia pracy wykształcenie średnie: ukończone technikum żeglugi śródlądowej lub technikum mechaniczne.

Ponadto należy uzyskać patent kapitana żeglugi śródlądowej I lub II klasy. Otrzymuje się go po ukończeniu specjalistycznego kursu i zdaniu egzaminu państwowego na stopień oficerski w żegludze śródlądowej. Warunkiem dodatkowym jest odpowiedni stażu pracy na wodzie w charakterze marynarza, stermotorzysty i porucznika żeglugi śródlądowej (porucznik może kierować samodzielnie mniejszym jednostkami).

Warunkiem uzyskania stopnia kapitana I klasy jest legitymowanie się stopniem kapitana II klasy i staż pracy na statku o odpowiedniej kategorii lub mocy silnika.

Przyznawaniem patentów zajmują się Inspektoraty Żeglugi Śródlądowej, które są placówkami Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, czyli organu administracji centralnej. Inspektoraty znajdują się np. w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Bydgoszczy, Giżycku.

Przy przyjmowaniu do pracy konieczna jest także umiejętność pływania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę