Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kapitan żeglugi śródlądowej

Kod: 315206
Inna nazwa zawodu: kapitan statku, kierownik obiektu pływającego

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Zaburzenia niewielkiego stopnia


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Zręczność palców : Zaburzenia dużego stopnia


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Wzrok : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Węch : Nie dotyczy
Smak : Nie dotyczy
Równowaga : Zaburzenia niewielkiego stopnia


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Widzenie stereoskopowe : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Percepcja kształtów : Zaburzenia niewielkiego stopnia


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Oddechowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Nerwowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Mięśniowego : Zaburzenia dużego stopnia
Mięśniowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Kostno-stawowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Lekkie
Zaburzenia nerwicowe : Niskie


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : null
Ogólna wydolność fizyczna : Tak
Sprawność ekspresji werbalnej : null


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Nie dotyczy
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Niskie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę