Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kontroler jakości produktów spożywczych

Kod: 314401
Inna nazwa zawodu: brakarz, kontroler jakości produkcji

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

Specyfika pracy w dziale zarządzania jakością polega na nieustannym doskonaleniu i wdrażaniu nowych działań. Zadania na stanowisku kontrolera jakości wyrobów, mogą wykonywać również osoby w późniejszym wieku, starsi pracownicy. Pracodawca może wykorzystać doświadczenie zawodowe wieloletniego pracownika, zarazem inwestującw jego szkolenia z zakresu pojawiających się technologii czy umiejętności obsługi komputera. Zatrudnienie w strukturach działu zarządzania jakością mogą uzyskać osoby, które pragnąpowrócić do aktywności zawodowej. Podstawowym warunkiem ich powrotu do pracy jest zdobycie wiedzy o aktualnie stosowanych technologiach. Istotnym elementem powtórnego przystosowania do wykonywania obowiązków na tym stanowisku, jest udoskonalenie lub nabycie umiejętności z zakresu nowych programów komputerowych, wykorzystywanych w niektórych zakładach do sporządzania raportów pokontrolnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę