Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kontroler jakości produktów spożywczych

Kod: 314401
Inna nazwa zawodu: brakarz, kontroler jakości produkcji

Wymagania psychologiczne

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

Kontroler jakości wyrobów to zawód, w którym takie cechy jak dokładność, samodzielność i spostrzegawczość, są niezwykle cenne do realizacji wyznaczonych zadań. Zakres obowiązków zawodowych, wskazuje że umiejętność nawiązywania kontaktów i współdziałania z ludźmi (np. w sytuacji udzielania rad czy przygotowywania dokumentacji związanej z reklamacją towaru), znacznie podnosząjakość wykonywanej pracy. Konieczność stałej współpracy z podwładnymi, przełożonymi i w niektórych przypadkach z klientami, wymaga swobody wypowiadania się jak i przygotowywania odpowiedniej dokumentacji (np. pisemna odpowiedź na złożoną reklamację). Osoba zatrudniona na tym stanowisku, powinna odznaczać się dużą odpornością na stres, który spowodowany jest koniecznością podejmowania trafnych decyzji (np. związanych z wyborem jakości określonych wzorów czy procesów). Szeroki wachlarz obowiązków zawodowych powoduje, że kontroler jakości to osoba, która musi doskonalić umiejętności radzenia sobie z różnymi zadaniami, które pojawiają się w tym samym czasie. Specyfika procesu produkcyjnego, wymaga od osoby, która czuwa nad jakością wytwarzanego towaru, szybkiej zmiany aktywności czy miejsca wykonywania pracy (np. udzielanie instrukcji podległym pracownikom na hali produkcyjnej, a następnie przygotowywanie w pomieszczeniu biurowym, odpowiedniej dokumentacji z oceny produktu). Głównym zadaniem kontrolera jest ocena jakości wyrobu, dlatego powinien posiadać zdolność ostrego widzenia oraz porównywania i rozróżniania barw. Gotowy produkt sprawdza wykorzystując zmysł dotyku (np. określa chropowatość) i smaku (np. w branży spożywczej). Szeroki wachlarz obowiązków kontrolera jakości artykułów spożywczych i przemysłowych wskazuje, że osoby, które posiadają zainteresowania z obszaru technicznego oraztakich dziedzin jak matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia i psychologia, są odpowiednimi kandydatami na stanowisko kontrolera jakości wyrobów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę