Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kontroler jakości produktów spożywczych

Kod: 314401
Inna nazwa zawodu: brakarz, kontroler jakości produkcji

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

Wdrażane przez zakłady produkcyjne standardy ISO 9001, uznawane za podstawę budowania systemów zarządzania jakością, wiążą się z koniecznością tworzenia działów, które nadzorują jakość wytwarzanego produktu. Rekrutacja do tych struktur, bardzo często przeprowadzana jest wśród kadry zatrudnionej na niższych szczeblach procesu produkcyjnego. Osoba, która realizuje zadania kontrolera jakości wyrobów bezpośrednio na linii produkcyjnej może uzyskać awans zawodowy na stanowisko kierownika działu, inżyniera jakości procesu, inżyniera systemu zarządzania czy pracownika zespołu laboratorium. Rozwój zawodowy uzależniony jest przede wszystkim, od kontynuacji kształcenia na poziomie studiów wyższych (np. zarządzanie i inżynieria produkcji czy mechanika i budowa maszyn). Istotnym czynnikiem, który również decyduje o uzyskaniu kolejnego szczebla w hierarchii organizacji, jest posiadanie takich cech jaksamodzielność, zmysł organizacyjny czy umiejętność współdziałania z ludźmi. Możliwości awansu stwarzają również szkolenia i studia podyplomowe, organizowane dla audytorów wewnętrznych, którzysą zatrudnieni w dziale jakości. Ich zadania obejmują przeprowadzanie audytów procesu, nadzór nad wdrożeniem działań poaudytowych i sprawdzanie skuteczności wdrożonych działań.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę