Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kontroler jakości produktów spożywczych

Kod: 314401
Inna nazwa zawodu: brakarz, kontroler jakości produkcji

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

Praca na stanowisku kontroler jakości wyrobów należy do średnio lekkich. W związku ze specyfiką pracy istotne jest, aby pracownik posiadał ogólną dobrą kondycję fizyczną.

Zróżnicowanie działów gospodarki wytwarzających produkty sprawia, że kontroler jakości wyrobów w zależności od branży, powinien posiadać dobrze wykształcone określone zmysły. W przypadku zatrudnienia w branży kosmetycznej ocena gotowego produktu, następuje głównie poprzez wykorzystanie zmysłów węchu i wzroku. Z kolei nadzór nad jakością towaru w produkcji spożywczej, obywa się w znacznej mierze na podstawie zmysłu smaku, wzroku i węchu. Natomiast gotowy towar w produkcji budowlanej czy okuć meblowych, sprawdzany jest przy wykorzystaniu przede wszystkim zmysłu dotyku i wzroku.

Kandydaci, którzy zamierzają rozpocząć karierę zawodową, realizując obowiązki kontrolera jakości wyrobów, nie podlegają dodatkowym badaniom lekarskim.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę