Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kontroler jakości produktów spożywczych

Kod: 314401
Inna nazwa zawodu: brakarz, kontroler jakości produkcji

Środowisko pracy

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.ŚRODOWISKO PRACY

Warunki materialne

Miejscem pracy kontrolera jakości wyrobów są działające w sektorze prywatnym, zakłady produkcyjne, które funkcjonują w różnych gałęziach przemysłu. Obowiązki zawodowe realizowane są głównie w halach produkcyjnych, magazynach, laboratoriach (np. wykonywanie testów i badań) czy biurach. Warunki pracy kontrolera jakości, tylko w niewielkim stopniu są uciążliwe dla pracownika. W zależności od specyfiki zakładu kontroler narażony jest na niebezpieczeństwo związane z przemieszczającymi się maszynami, materiałami czy hałasem na hali produkcyjnej. W niektórych branżach produkcji może występować zmienna temperatura powietrza (np. produkcja odlewów aluminiowych). Kontroler jakości wyrobów zobowiązany jest do pracy w ubraniu roboczym (np. kitel ochronny).

Warunki społeczne

Zawód kontrolera jakości wyrobów charakteryzuje indywidualne wykonywanie powierzonych zadań, chociaż niezbędne są częste kontakty z pracownikami, którzy bezpośrednio uczestniczą w procesie produkcji. W związku z intensywną współpracą z innymi ludźmi, praca kontrolera jakości narażona jest na powstawanie konfliktów. Osoba na tym stanowisku ponosi odpowiedzialność za pracę podległych pracowników, dlatego teżjego zakres czynności obejmuje również udzielenie rad i odpowiedzi na pytania, powstające w trakcie procesu produkcji.

Warunki organizacyjne

Kontroler jakości wyrobów bardzo często pełni funkcję brygadzisty, w związku z tym wykonywane przez niego zadania nadzorowane są bezpośrednio przez kierownika działu kontroli jakości. Charakter pracy na tym stanowisku wiąże się z odpowiedzialnością za jakość wytwarzanego wyrobu.

Praca wykonywana jest w ośmiogodzinnym dniu pracy. Powierzone obowiązki realizowane są cyklicznie, cechuje je duża rutynowość. Specyfikę pracy w większości zakładów produkcyjnych, charakteryzuje zmianowość w obowiązującym harmonogramie czasu pracy. Zdarza się (np. kiedy należy pilnie zrealizować duże zlecenie), że praca wykonywana jest w godzinach nocnych, a także w niedziele czy święta. Kontroler jakości wyrobów to pracownik, który wykonuje czynności zawodowe tylko na terenie zakładu pracy, jego stanowisko nie wiąże się z koniecznością wyjazdów służbowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę