Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kontroler jakości produktów spożywczych

Kod: 314401
Inna nazwa zawodu: brakarz, kontroler jakości produkcji

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

Ścieżkę rozwoju zawodowego kontrolera jakości wyrobów, zapoczątkowuje wykształcenie średnie techniczne. W zależności od gałęzi przemysłu, występują różne wymagania dotyczące specjalności kształcenia. Osoby, które zdobyły zawód technika mechanika, mogą uzyskać zatrudnienie na stanowisku kontrolera jakości wyrobów w zakładzie produkującym np. okucia budowlane. Natomiast kandydaci z dyplomem technika technologii żywności, będą mogli nadzorować jakość wyrobu w branży spożywczej. Specyfika tego zawodu polega na wewnątrzzakładowym przygotowaniu pracownika, do realizacji obowiązków z zakresu kontroli jakości produktu gotowego. Regułą jest, że na stanowiska kontrolne powoływani są pracownicy, którzy posiadają bogate doświadczenie w danym zakładzie pracy. Nabyta przez nich wiedza jest bardzo cenna w ogólnej ocenie jakości wytwarzanego towaru.

W związku z tym, że jednym z podstawowych zadań jest przygotowywanie raportów kontrolnych, osoba na tym stanowisku powinna posiadać przynajmniej podstawowe umiejętności obsługi komputera. Kontroler jakości wyrobu wykonuje czynności zawodowe również w magazynach, gdzie często wymagane są uprawnienia do obsługi wózka widłowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę