Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kontroler jakości produktów spożywczych

Kod: 314401
Inna nazwa zawodu: brakarz, kontroler jakości produkcji

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Zaburzenia dużego stopnia


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Zaburzenia dużego stopnia
Zręczność palców : Zaburzenia dużego stopnia


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Zaburzenia dużego stopnia
Wzrok : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Węch : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Smak : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Równowaga : Nie dotyczy


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Widzenie stereoskopowe : Zaburzenia dużego stopnia
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Zaburzenia dużego stopnia
Percepcja kształtów : Zaburzenia niewielkiego stopnia


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Zaburzenia dużego stopnia
Oddechowego : Zaburzenia dużego stopnia
Nerwowego : Zaburzenia dużego stopnia
Mięśniowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Kostno-stawowego : Zaburzenia dużego stopnia


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Lekkie
Zaburzenia nerwicowe : Nie dotyczy


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : Nie dotyczy
Ogólna wydolność fizyczna : Nie dotyczy
Sprawność ekspresji werbalnej : Tak


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Niskie
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Nie dotyczy

- ograniczeniu lub wykluczeniu wymagań stanowiska pracy dotyczących sprawności kończyn dolnych - takie zorganizowanie pracy, aby można było wykonywać ją w pozycji siedzącej - np. wykonywanie badań laboratoryjnych i diagnostycznych artykułów przemysłowych pochodzących z reklamacji od odbiorców, sporządzanie sprawozdań reklamacyjnych zawierających wnioski dla komisji rozpatrującej słuszność reklamacji Sprawność narządów zmysłów - wzrok: - zmniejszeniu wymagań stanowiska pracy dotyczących sprawności wzroku i/lub w zastosowaniu specjalistycznego sprzętu umożliwiającego pracę osobom z osłabieniem wzroku - węch: - częściowym lub całkowitym wyeliminowaniu zadań i czynności zawodowych wymagających wysokiej sprawności węchu - smak: - częściowym lub całkowitym wyeliminowaniu zadań i czynności zawodowych wymagających wysokiej sprawności smaku

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę