Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Spiker radiowy

Kod: 265606
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

ZADANIA I CZYNNOŚCI ROBOCZE

Obecnie rola spikera radiowego uległa znacznemu ograniczeniu i w zasadzie można stwierdzić, że zawód ten praktycznie przestał funkcjonować w postaci obowiązującej jeszcze do niedawna. Spiker radiowy był bowiem odpowiedzialny głównie za czytanie powierzonych mu tekstów i zapowiadanie kolejnych punktów programu. Dziś jego charakter pracy zależy głównie od potrzeb redakcji, w której pracuje oraz umiejętności i doświadczenia dziennikarskiego. Coraz częściej pełni on obowiązki prezentera radiowego i zajmuje się prowadzeniem programów autorskich, rozmów ze słuchaczami na antenie, przeprowadzaniem wywiadów z gośćmi w studiu. Istotnym elementem pracy w tym zawodzie jest odpowiednie przygotowanie programu, który następnie będzie realizowany na antenie. Pełniąc obowiązki prezentera – wydawcy wiadomości, należy liczyć się z koniecznością samodzielnego przygotowania konkretnego wydania tego serwisu, co oczywiście łączy się nieodzownie ze zdobywaniem koniecznych informacji. Może się to odbywać np. przez telefon (gromadząc informacje lokalne z regionu), czy poprzez korzystanie z informacji podawanych przez różnego rodzaju agencje informacyjne np. Polską Agencję Prasową czy Informacyjną Agencję Radiową. Może także wykorzystać materiały dźwiękowe przygotowane wcześniej przez siebie lub inną osobę, zajmującą się nagrywaniem informacji do audycji tego typu. Następnie bardzo ważne jest odpowiednie zredagowanie tekstu i zaprezentowanie go odbiorcom. Tak więc, autor programu to jednocześnie spiker i prezenter (czasem także reporter), który przez cały czas trwania programu „na żywo” realizuje go, prowadzi i jest odpowiedzialny za jego przebieg, zawartość i kształt. Oprócz magazynów informacyjnych może on także prowadzić audycje publicystyczne, muzyczne, kulturalne, czy sportowe. Wówczas jego obowiązki rozpoczynają się już od wskazania pomysłu na audycję, jej temat, kształt i przebieg, poprzez pracę z mikrofonem w celu nagrania odpowiedniego materiału dźwiękowego, wykonanie koniecznego montażu tego materiału, w celu wyłonienia najbardziej istotnych treści, do zaprezentowania go słuchaczom na antenie. Tak wiec realizowanie autorskich programów od początku do końca odbywa się przez autora, choć oczywiście może on korzystać z materiałów dźwiękowych przygotowanych przez inne osoby lub też we współpracy z innymi dziennikarzami przygotowywać konkretne audycje.

Nieodzowną częścią pracy jest obsługa komputera, a w szczególności programów do edycji tekstu, programów służących do montażu dźwięku oraz sprawne poruszanie się po stronach internetowych. Niemniej jednak, niezbędne w tym zawodzie jest posiadanie umiejętności korzystania z narządów mowy, gdyż najistotniejsze zadanie polega tu na komunikatywnym, dobrze słyszalnym i bezbłędnym posługiwaniu się słowem. Współczesny spiker nie tylko sam pisze teksty i wnosi do nich konieczne poprawki, lecz także - przed prezentacją treści - sam sprawdza tekst pod kątem konstrukcji gramatycznej i stylistycznej. Musi poradzić sobie z bezbłędnym odczytaniem specjalistycznych terminów i wszelkich słów w obcych językach. Nie może sobie pozwolić na błędne wypowiadanie nazwisk, nazw geograficznych, pojęć kulturowych, chociażby nawet pochodziły z języków odległych od naszej rodziny językowej. Powinien zatem znać aktualne systemy transkrypcji i wokalizacji nazw w rozmaitych większych językach świata, a wszelkie niejasności powinien wyjaśniać ze specjalistami (językoznawcami).

Wykonywanie tego zawodu wymaga interesowania się historią cywilizacji i wydarzeniami we współczesnym świecie. Rozległa wiedza i orientacja w aktualnych wydarzeniach chroni spikera przed popełnianiem rażących błędów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę