Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Prezenter telewizyjny

Kod: 265605
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

 

Celem pracy prezentera telewizyjnego jest przedstawianie wiadomości lub informacji o następnej pozycji programu telewizyjnego, a także pełnienie funkcji gospodarza programu w stacji telewizyjnej. Zawód ten często łączy w sobie zadania typowe dla spikera, konferansjera, aktora, a nawet dziennikarza. W roli spikera telewizyjnego prezenter odczytuje lub wygłasza zapowiedzi programowe i komunikaty. Do jego obowiązków należy wówczas analiza treści informacji lub tekstu komentarza, pod kątem jego poprawności językowej i testowanie ich przed mikrofonem. Wchodząc w rolę dziennikarza bywa, że prezenter rozmawia z korespondentami w terenie, jak również prowadzi w studio programy informacyjne i publicystyczne związane z kulturą, sportem, polityką czy wydarzeniami społecznymi.

Prezenter telewizyjny zazwyczaj przedstawia przed kamerą treści napisane dla niego przez autorów (redaktora produkcyjnego) i realizuje gotowe scenariusze. Bywa również, że sam jest autorem pomysłów różnych form telewizyjnych, w których występuje. Ostateczne sprecyzowanie pomysłu wymaga od niego prac dokumentacyjnych – a więc działań właściwych dla warsztatu dziennikarskiego, następnie naszkicowanie scenariusza i dokładnego przygotowania formy wizualnej. Prezenter współpracuje wówczas z redaktorem programowym i realizatorem obrazu, którym jest często reżyser.

Praca prezentera telewizyjnego opiera się przede wszystkim na występowaniu w tzw. bezpośrednich wejściach ekranowych lub w innych formach emitowanych na żywo. Wykonywanie tej profesji wymaga zatem znacznych umiejętności improwizacji. Nawet najbardziej drobiazgowe wcześniejsze ustalenia (scenopis) nie mogą przewidzieć wszelkich wydarzeń na planie. Charakterystycznym przykładem jest np. rozmowa z gościem w studio. Choć uprzednio prezenter umawia się z gościem, co do zakresu poruszanych problemów i często nawet ustala kolejne pytania, to przecież w czasie rozmowy rożne wypowiedzi wydłużają się lub skracają, a ich treść podlega rozmaitym nieprzewidzianym zmianom. Prezenter musi natychmiast umiejętnie reagować na owe odstępstwa od założeń, ale nie powinien zaskakiwać gościa tematami wcześniej nie ustalonymi. Rozmowa na żywo z gościem w studio jest bardzo trudnym zadaniem. Prezenter musi być dobrze przygotowany do jej przeprowadzenia – orientować się w problematyce i precyzyjnie wyznaczać cel rozmowy. Istotnym zadaniem prezentera jest również wytworzenie w studiu przyjaznej atmosfery, która nie stresuje rozmówcy.

Wykonywanie tej profesji wymaga od prezentera wysławiania się poprawną polszczyzną i dbania o sprawność swojego głosu. W zawodzie tym również wskazana jest znajomość języków obcych, a konieczna staje się np. w wywiadach z „gwiazdami” z zagranicy. W pracy prezentera telewizyjnego ważna jest również dobra prezencja i stosownie do okoliczności dobrany ubiór i dodatki. Bywa, że w tym zakresie współpracuje ze stylistą.

Warto też zaznaczyć, że w tym zawodzie są prezenterzy, którzy specjalizują się tylko w określonej dziedzinie. Są to prezenterzy do spraw sportowych, do spraw muzycznych, do spraw pogodowych itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę